voorwaarden disclaimer - >>bij Glamping Totaal Leverancier

menu
logo
Glamping Totaal
+31 (0) 541 51 42 05
menu
logo
Ga naar de inhoud

voorwaarden disclaimer

Disclaimer
Met de toegang tot en het gebruik van de van Stijlvol Kamperen Safaritenten stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden.

Informatie

Stijlvol Kamperen heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. Stijlvol Kamperen staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op deze website verstrekte informatie. Aan de omschreven producten en diensten en de genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan door Stijlvol Kamperen op ieder gewenst moment worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Stijlvol Kamperen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van gebruik van deze website en de op deze website verstrekte informatie. Stijlvol Kamperen kan het continu en foutloos functioneren van deze website niet garanderen. De website van UwBoeking.com wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of randapparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Hyperlinks naar websites van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Stijlvol Kamperen is op geen enkele manier verantwoordelijk en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen of schade van een bezoek van aan deze website verbonden websites van derden.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Stijlvol Kamperen verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Stijlvol Kamperen aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Stijlvol Kamperen behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Terug naar de inhoud